Gởi tuổi thanh xuân!!!

Đó thực sự là những năm tháng đẹp!!

Chẳng phải là tình yêu gắn vs 2 chữ ngốc nghếch, chẳng phải là những trò nghịch ngợm, những bồng bột, nổng nổi là hạnh phúc đó sao.